GRADERING

 

Alla vi människor behöver utmaningar och mål att sträva efter. I karaten finns ett graderingssystem som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.
 

Graderingssystemet är utformat för att på bästa sätt utveckla eleven att nå det svarta bältet i våran karatestil. Regler för SWRs graderingar samt information om vilka tekniker som ingår till varje bältesgrad finner du här nedan.

 

 

Förutsättningar för eleven

 

Minst ett halvår mellan varje gradering, även mon. Barn som gör prov för helgradering går genom även tekniker till Mån gradering dvs även första delen markerat som M i graderingsboken som var godkänd tidigare. Ett år för gradering till 3 Kyu.

 

Som vuxen räknas fyllda 13 år. För barn som ämnar gradera till 3 till 1 kyu, krävs ett år mellan graderingarna.

 

Lägsta ålder för att prova på shodan (första dan, svart bälte) är fyllda 16 år. Junior shodan ingen ålder.

 

För gradering till 3 Kyu, tränat som 4 Kyu 12 månader.

För gradering till 2 Kyu, tränat som 3 Kyu 6 månader.

För gradering till 1 Kyu, tränat som 2 Kyu 6 månader.

 

 

Examinatorer

 

Klubbens styrelse eller ansvarig klubbinstruktör utser examinator för graderingar på klubben upp t.o.m 5:e kyu, grönt bälte.

 

Internattionella krav på examinatorn

 

Gradering till 4:e kyu, blått bälte krävs 2:a dan

Gradering till 3:e kyu, brunt bälte krävs 3:e dan

Gradering till 2:a-1:a kyu, brunt bälte krävs 4:e dan

 

Graderingsavgift sätter examinatorn själv.